• Resto CRM

Resto CRM; İşletmelerin, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) kabiliyetlerini geliştirmektedir. Bu sistem ile, potansiyel müşteri davranışları ve tercihleri hakkında bilgi sahibi olunmakta ve satılan ürün / hizmet hakkında müşteri memnuniyeti ölçülmektedir. Ayrıca müşterilerin görüş ve tavsiyeleri ile işletmelerin olumlu ve olumsuz tarafları hakkında işletme sahipleri bilgi sahibi olabilirler. Resto CRM ile olumsuz durumların çözüme kavuşturulması ve müşterileri geri kazanma yolunda ciddi avantajlar sağlanır.

Temel Özellikler

Ürünlerle ilgili kupon ve kampanya yaparak; daha fazla ürün satma, ürünlerin israf olmasını önlemek suretiyle satışların etkinliğini artırır.
Müşterilere kampanyalar yaparak; mevcut müşterileri elde tutma, yeni müşteriler elde etme ve müşteri geri kazanmayı sağlar.
Müşterileri herhangi bir müşteri olmaktan çıkartıp bilinen müşteriler haline getirir.
Müşteriyle anlık iletişim kurma imkânı elde ederek doğrudan bildirim gönderme (Push notification) yöntemiyle dürtü sağlayarak talep meydana getirir/ talep artırır.

Müşterilerin memnuniyet düzeylerini hızlı bir şekilde öğrenir ve ona göre hızlı çözümler üreterek, müşterileri kaybetmemeyi sağlar. Müşterileri markanın savunucusu haline getirir.
Müşteri ziyaret sıklıklarının / işletmede kalış sürelerinin yönetilebilmesini sağlar.
Müşteri harcama tutarlarını (ciro) ve sıklıklarını yönetebilmeyi sağlar.
Gelir düzeyi, sosyo-ekonomik statü veya cirolar açısından uygun Müşteri segmentlerini tanımlama ve böylece uygun kuponlar dağıtma ya da özel kampanyalar yapılmasına olanak sağlar.

Müşteri özelleştirmesi yaparak, her müşterinin özel günlerini kutlama ve her müşterinin özelliklerine uygun ürün sunma imkanı sağlar.
Doğru müşteriye doğru ürün sunulmasıyla, sektörde rakiplere karşı rekabet avantajı kazandırır.
Marka değerini artırarak, işletmenin büyümesini ve gelişmesini sağlar.