• DataCenter

RESTO DataCenter; Çok şubeli işletmelerin verilerini, tek bir merkezi veri tabanında toplamak ve birleştirmek için kullanılan bir modüldür. Şube verileri hızlı ve güvenli bir şekilde merkezi veri tabanına anlık olarak iletilir. Tek bir merkezde toplanan veriler sayesinde; toplu raporlar alınabilir, stok, üretim ve maliyet işlemleri anlık olarak yapılabilir. Bununla birlikte; modülün sahip olduğu ERP Entegrasyonu sayesinde, muhasebe işlemleri tek bir merkezde gerçekleştirilir.

Temel Özellikler

RESTO DataCenter, geleneksel yaklaşımlarının (satış verilerinin gün sonunda alınması) aksine tahsilat gerçekleştiği anda veriler merkezi veri tabanına otomatik gönderilir. Böylece gün içinde satış-tahsilat durumunu görebilmek için günün tamamlanmasını beklemeniz gerekmez.
İnternet bağlantısının olmadığı durumlarda; modül, verileri paketler halinde kendi içinde biriktirir ve bağlantı kurulduğu anda otomatik olarak merkezi veri tabanına gönderir.
Şubede yaşanabilecek herhangi bir arıza veya veri kaybı durumunda, tüm veriler merkezi veri tabanından otomatik olarak çekilerek faaliyetlere devam edilir.